ΔΕΥΤΕΡΑ   
             
            ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως / Εκκλη. Υμνοι
  7:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
  9:30 Καιρός
09:50 Μαγειρική για όλους
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:00  Ώρα (1)
11:10 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:40  Παράκληση Αγ Αγγελων
12:40  Ώρα  (6)  
12:50  Ομιλία 
13:50  Ώρα Ενάτη (9)
14:00 Ψυχωφελές αφηγήσεις /  Βυζαντ. Υμνοι 
15:00 Κατανυκτικοί 'Υμνοι 
15:30 Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
16:00 Φώς Ιλαρόν 
17:00 Παράκληση Πανάγιας
18:00 Εκκλησιαστική υμνολογία και μουσική (Δ.Α.)
19:00  ( Νυμφίος ) - Aπόδειπνον, Oρθρος
21:00 Δελτίο Καιρού
21:10 Ομιλία
22:00 Παλαιά Διαθήκη 
22:50 Μουσικό διαλ.
23:00 Ομιλία
24:00  ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα 
                        Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας