ΚΥΡΙΑΚΗ      
       
       5:00 Μεσονυκτικο 
  6:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως
  6:50 Όρθρος / Θεία Λειτουργία
10:30 Μουσικό διαλ.
10:45 Πρωινή προσευχή
11:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:50  Ώρα (1)
12:00 Κυριακοδρόμιο
13:00  Ώρα (3) 
13:15  Παράκληση του Χριστού / Χαιρετισμοί του Τιμ.Σταυρού
14:10  Ώρα  (6)  
13:25  Ομιλία
14:30  Ώρα Ενάτη
14:55  Μουσικό διαλ.
15:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Μικρές Ψυχωφελείς αφηγήσεις
16:30 Ομιλία 
17:30 Παράκληση Παναγίας
18:15 Εκκλησιαστικοί  Ύμνοι 
19:00 Συναξάρι Ημέρας  (Επανάληψη από Πρωί ) 
20:00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40  Καιρός της επομένης  ημέρας
21:00 Πατερικά 
21:30 Ομιλία
22:30 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελείς αφηγήσεις 
23:00 Ομιλία
23:50 Μουσικό διάλειμμα
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα   
 

                    Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικό
05:00  Επανάληψης Ημέρας