ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      

        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Βυζα. Ύμνοι
  9:35 Καιρός
09:50 Μ. Ορες / Αποκαθήλωση
11:50 Μαγειρική για όλους
12:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
13:00  Ομιλία 
13:40  Παράκληση Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ
14:30  Ομιλία 
15:00  Βυζαντ. Υμνοι 
16:00  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
17:00  Ομιλία 
18:00  Χαιρετησμοί  της Θεοτόκου
18:30  Ψυχωφελές αφηγήσεις
19:00  ( Νυμφίος ) - Aπόδειπνον, Oρθρος
22:00   Ομιλία
22:40 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις 
23:30  Εκκλησιαστική υμνολογία  (Δ.Ανατολικιώτης)
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    
             Ευχη Αγ. Εφραίμ
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας