ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      

ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως / Εκκλη. Υμνοι
  7:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
  9:30 Καιρός
09:50 Μαγειρική για όλους
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:00  Ώρα (1)
11:10 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:40  Παράκληση Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ
12:40  Ώρα  (6)  
12:50  Ομιλία 
13:50  Ώρα Ενάτη (9)
14:00  Βυζαντ. Υμνοι 
15:00  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
16:00  Ομιλία 
17:00  Χαιρετησμοί  της Θεοτόκου
18:15  Ψυχωφελές αφηγήσεις
19:00  Συναξάρι Ημέρας  (Επαναληψη από Πρωι)
19:30  Βυζαντ. Υμνοι (εαν έχει μικρό Συναξάρη)
20:00  Ομιλία 
21:00  Δελτίο Καιρού
21:15  Επαναλ. Χαιρετησμοί  της Θεοτόκου
22:30  Ομιλία
23:20  Γράμματα Σπουδάματα
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    
             Ευχη Αγ. Εφραίμ
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας