ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      


        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  5:00 Μεσονυκτικό 
  6:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως
  7:30 Όρθρος / Θεία Λειτουργία
  9:30 Καιρός
  9:40 Μαγειρική
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:50  Ώρα (1)
11:00 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:50  Παράκληση Τιμίου Σταυρού
12:40  Ώρα  (6)  
13:00  Ομιλία
14:00  Ώρα Ενάτη
13:15 Ψυχωφελείς αφηγήσεις 
13:45  Μουσικη / Κατηχητικά /Παρδοσιακά
15:00  Eσπερινος
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Μικρές Ψυχωφελείς αφηγήσεις
16:30 Ομιλία 
17:20 Παράκληση Παναγίας
18:20 Διάφορα ωφέλημα  / Βυζαν. Υμνοι
19:10  Συναξαρι 
20:00  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40 Ομιλίες Τυπικού/ Εκκλησιαστική υμνολογία και μουσική (Δ.Α.)
21:40 Καιρός της επομένης  ημέρας
22:00 Ομιλία
23:00 Γράμματα Σπουδάματα 
23:45 Διάφορα 

  ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    
00:00 ΟΜΙΛΙΑ.. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
03:00 Επανάληψης Ημέρας
04:00  Επανάληψης Ημέρας
05:00  Επανάληψης Ημέρας