ΚΥΡΙΑΚΗ      
         
  5:00 Μεσονυκτικο 
  6:00 Διάφορα / Ψυχωφελές αφηγ. / Υμνοι
  9:00 Φως Ιλαρών 
10:30 Μουσικό διαλ.
10:45 Προινη προσευχή
11:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:50  Ώρα (1)
12:00 Κυριακοδρόμιο
13:00  Ώρα (3) 
13:15  Παράκληση του Χρηστου / Χαιρετισμοι του Σταυρου
14:10  Ώρα  (6)  
13:25  Ομιλία
14:30  Ώρα Ενάτη
14:55  Μουσικό διαλ.
15:00  Πάσχα
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
16:30  Παράκληση Πανάγιας
17:30  Ομιλία
18:15  Εσπερινός (ΑΓΑΠΗ) Κυριακή του Πάσχα απόγευμα
20:00 Aπόδειπνον
21:00 Πατερικά 
21:30 Ομιλία
22:30 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις 
23:00 Ομιλία
23:50 Μουσικό διάλειμμα
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα   

                    Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας


Κυριακη του  Πασχα