ΠΕΜΠΤΗ       

        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  5:10 Μεσονυκτικο 
  6:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως
  8:00 Όρθρος  Θεία Λειτουργία 
    9:30 Καιρός
  9:45 Μαγειρική
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:50  Ώρα (1)
11:00 Πράξεις των Αποστόλων +Μυτιληναίος
11:20  Ώρα (3) 
11:30  Παράκληση Αγ Νικολάου
12:20  Ώρα  (6)  
12:30  Ομιλία
13:20  Ώρα Ενάτη
13:30 Ψυχωφελές αφηγήσεις /omilia
14:30  Μουσικό διαλ.
15:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
15:40  Μουσικό διαλ.
16:10 Παράκληση Πανάγιας
17:00 Ομιλία
18:00 Διάφορα ωφέλημα / Ομιλία
19:00 Συναξάρι Ημέρας  (Επαναληψη από Πρωι)
20:00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40  Κερος της επομένης  ημερας
20:55 Παράκληση Πανάγιας επανάληψη
21:40 Βυζαντηνή μουσικη
22:30 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις 
23:00 Ομιλία
23:50 Μουσικό διάλειμμα
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    

                  
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας