ΠΕΜΠΤΗ    
  
        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως / Εκκλη. Υμνοι
  7:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
  9:30 Καιρός
09:50 Μαγειρική για όλους
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:00  Ώρα (1)
11:10 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:40  Παράκληση Αγ Νικολάου
12:40  Ώρα  (6)  
12:50  Ομιλία 
13:50  Ώρα Ενάτη (9)
14:00 Ψυχωφελές αφηγήσεις   
15:00 Κατανυκτικοί 'Υμνοι 
16:00  Ομιλία 
17:00 Παράκληση Πανάγιας
18:00 Εκκλησιαστική υμνολογία και μουσική (Δ.Α.)
19:00 ( Νυμφίος ) - Aπόδειπνον, Oρθρος
21:00 Διατροφή και υγεία
21:30 Δελτίο Καιρού
22:10 Εκπομπή  Μέ Απλά Λόγια  με τον Π. Δημήτριο
23:00 Εκκλ. Ύμνοι
23:35 Σύντομη Ομιλία
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    
          Ευχη της Θεοτόκου           
          ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας