Πρόγραμμα     Εβδομάδος 
     Μύνημα Ημέρας
       Αργός Λόγος
   Μύνημα Ημέρας
Προσοπικό  Μύνημα