ΣΑΒΒΑΤΟ      

       ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  5:10 Μεσονυκτικο 
  6:00 Εκκλη. Ύμνοι 
  6:50 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως
  7:30 Όρθρος  Θεία Λειτουργία 
  9:35 Καιρός
  9:50 Μαγειρική
10:00 Εορτάζοντες Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:50  Παιδική Εκπομπη
11:30  Ώρα (1)
11:50 Ευαγγελικές Περικοπές 
12:15  Ώρα (3) 
12:30  Παράκληση Εξοδιος Ακολου. / Χαιρε. του Σταυρου
13:30 Ώρα  (6)  
13:45  Ομιλία
14:40  Ώρα Ενάτη (9)
15:00  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
15:40  Μουσικό διαλ.
16:30  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
17:00  Παράκληση Πανάγιας
17:50  Ομιλία
18:40 Χαιρετισμοί ( Aποσπάσματα )
19:00 Συναξάρι Ημέρας
20:00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40 Διατροφή και υγεία
21:10 Δελτίο Καιρού
21:25 Ομιλία
22:20 Διάφορα / Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις 
23:00 Αγρυπνία Αναστάσεως  
  3:30 Βραδινό Πρόγραμμα    
         ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας