ΣΑΒΒΑΤΟ      

      ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  5:30 Μεσονυκτικο 
  6:30 Όρθρος / Θεία Λειτουργία 
  8:50 Μαγειρική
  9:20 Καιρός
  9:30 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:00 Παιδική Εκπομπή
11:00  Ώρα (1)
11:15 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:50  Παράκληση Τιμίου Σταυρού
12:40  Ώρα  (6)  
13:00  Ομιλία
14:00  Ώρα Ενάτη
13:15 Ψυχωφελές αφηγήσεις 
13:45  Μουσικη / Κατηχητικά /Παρδοσιακά
15:00  Eσπερινος
15:40  Μουσικό διαλ.
16:00  Μικρές Ψυχωφελές αφηγήσεις
16:30 Ομιλία 
17:20 Παράκληση Πανάγιας
18:20 Διάφορα ωφέλημα  / Βυζαν. Υμνοι
19:10  Συναξαρι 
20:00  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40 Ομιλία  + Π. Μυτιληναίος
21:40 Κερος της επομένης  ημερας
22:00 Βυζαντινή Μουσική  
23:00 Γράμματα Σπουδάματα 
23:45 Διάφορα
  
         ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας