ΤΕΤΑΡΤΗ        

        ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  5:00 Μεσονυκτικό 
  6:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως
  7:00 Όρθρος Θεία Λειτουργία
  9:30 Καιρός
  9:45 Μαγειρική
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
10:50  Ώρα (1)
11:10 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Απόστολος
11:30  Ώρα (3) 
11:50  Παράκληση Αγίων Αγγέλων
12:40  Ώρα  (6)
13:00  Ομιλία
13:50  Ώρα Ενάτη
14:10 Ψυχωφελείς αφηγήσεις / Βυζαντ. Ύμνοι /διάφορα 
15:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
15:40  Εκκλησιαστική υμνολογία και μουσική (Δ.Α.)
16:30 - 17:00 Παράκληση Αγ Κυπριανού και Ιουστίνης  
18:00 Ομιλίες / Λόγος ρομαίικος
19:00  Συναξάρι Ημέρας  (Επανάληψη από Πρωί )
20:00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
20:40 Μουσικό διάλειμμα
20:50 Δελτίο Καιρού.
21:00 Ευεργέτες της Ελλάδας
21:50 Αντιαιρετικά
22:45 Ομιλία
23:50 Κομποσκοίνι της Παναγίας
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα    

              Επανάληψη  Ημέρας 
            ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικό
05:00  Επανάληψης Ημέρας