ΤΕΤΑΡΤΗ        

     ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Βυζα. Ύμνοι
  7:20 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως / Εκκλη. Υμνοι
  8:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
  9:35 Καιρός
09:50 Μαγειρική για όλους
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:00  Ώρα (1)
11:10  Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:40  Παράκληση Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ
12:40  Ώρα  (6)  
12:50  Ομιλία 
13:50  Ώρα Ενάτη (9)
14:00  Ψυχωφελές αφηγήσεις  
15:00  Ομιλία
16:00  Μουσικό διαλ / Παραδοσιακά 
16:30  Παρά. Αγ Κυπριανού Χειμώνα (καλοκαιρη 17:00) 
17:20  Σύντομες Ομιλίες
18:00  Συναξάρι Ημέρας  (Επαναληψη από Πρωι)
19:00 ( Νυμφίος ) - Aπόδειπνον, Oρθρος
22:00  Δελτίο Καιρού
22:15  Ευεργέτες της Ελλάδας
23:05  Αντιεραιτικά
23:40  Ευχή της Θεοτόκου
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα 
              Επανάληψη  Ημέρας 
            ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
          Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας