ΤΡΙΤΗ     


ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
  6:00 Μεσονυκτικο 
  7:00 Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως / Εκκλη. Υμνοι
  7:30 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
  9:30 Καιρός
09:50 Μαγειρική για όλους
10:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
11:00  Ώρα (1)
11:10 Ανάγνωση Ευαγγελίου / Αποστολικό Ανάγ.
11:30  Ώρα (3) 
11:40  Παράκληση Τιμίου Προδρόμου
12:40  Ώρα  (6)  
12:50  Ομιλία 
13:50  Ώρα Ενάτη (9)
14:00 Βυζαντ. Υμνοι 
15:00 Ψυχωφελές αφηγήσεις   
16:00  Ομιλία 
17:00 Παράκληση Πανάγιας
18:00 Οδηπορικά 
19:00 Συναξάρι Ημέρας  (Επαναληψη από Πρωι)
19:30 Πσαλμοι (εαν έχει μικρό Συναξάρη) 
20:00 ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
21:00 Δελτίο Καιρού
21:10 Σχέσεις στην οικογένεια
22:00 Εκκλ.Υμνοι
22:30. Ομιλία  Επισκ. Κλήμεντος 
23:40  Ευχή της Θεοτόκου
24:00  ΣΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
24:00 Βραδινό Πρόγραμμα 
              Επανάληψη  Ημέρας 
03:00 Εορτάζοντες  Άγιοι  και Συναξάρι Ημέρας
04:00 Μεσονυκτικο
05:00  Επανάληψης Ημέρας