ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                 
Όσοι Βοηθάνε  και κοπιάζουνε για το  ραδιόφωνο
                        το κάνουν αφιλοκερδώς
Οι δαπάνες του σταθμού πληρώνονται από προσφορές

     Η προσφορά σας  χρησιμοποιείτε αυστηρά και μόνο 
         να  κάνουμε την εκπομπή για ωφέλεια  ψυχική
                    και  πνευματική  ελεημοσύνη


  

Αρχή
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προγραμμα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υποστήριξη
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εμείς
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενημερώσεις
.  . .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Εκθεση