Σταθερές - Ζωντανὲς  αναμεταδόσεις  γίνονται   τὶς εξής ημέρες
  
                (06.35´- 10.45´): Μεσονυκτικὸ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.   Κυριακὴ πρωὶ

               Τετάρτη πρωὶ (06.00): Θεία Λειτουργία 

               Τετάρτη ἀπόγευμα (16.30´): Παράκλησις τῶν Ἅγ. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστiνης
            
                                                      
               (06.00´- 09.10´): Θεία Λειτουργία.    Σάββατο πρωὶ   
                
           Όταν υπάρχουν  άλλες  αναμεταδόσεις  μεσοβδόμαδα  θα της βλέπετε εδώ κάτω 
      
                       Ζωντανές Αναμεταδόσεις στο σταθμό του Πατρίου Εορτολογίου
 
                                       
      ----------------------
---------------------------------------------------------------------------